حکمتانه

تجهیزات پزشکی – حکمتانه تجهیزات پزشکی اصلی ترین زیر شاخه در سایت حکمتانه است.

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 413 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 103 بازدید تماس بگیرید

  اتوسکوپ

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 121 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 144 بازدید 3,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 89 بازدید تماس بگیرید

  اره اروتوپدی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 125 بازدید تماس بگیرید

  استنت ۴ لامپه

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 160 بازدید تماس بگیرید

  اسکلت بدن انسان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 439 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 299 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 182 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک نیهون

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 400 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 595 بازدید 17,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 432 بازدید 5,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 238 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 289 بازدید