حکمتانه

تجهیزات پزشکی – حکمتانه تجهیزات پزشکی اصلی ترین زیر شاخه در سایت حکمتانه است.

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 555 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید تماس بگیرید

  آستین طبی آناتومیک هلپ

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 51 بازدید 1,650 تومان

  آنژیوکت یونیکات و لارس

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 175 بازدید تماس بگیرید

  اتوسکوپ

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 221 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 270 بازدید 3,500,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 221 بازدید تماس بگیرید

  اره اروتوپدی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 243 بازدید تماس بگیرید

  استنت ۴ لامپه

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 81 بازدید تماس بگیرید

  اسکلت

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 231 بازدید تماس بگیرید

  اسکلت بدن انسان

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 530 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 406 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 262 بازدید تماس بگیرید

  الکترو شک نیهون

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 556 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 727 بازدید 17,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 534 بازدید 5,800,000 تومان