حکمتانه

بایگانی‌های تجهیزات آزمایشگاهی – حکمتانه

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 529 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 266 بازدید تماس بگیرید

  اتوسمپلر Autosampler

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 216 بازدید تماس بگیرید

  الکترو کوتر

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 431 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور دیجیتال

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 492 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور هوشمند

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 429 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 373 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 409 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 368 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 576 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 424 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 132 بازدید تماس بگیرید

  ترازوی آزمایشگاهی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 209 بازدید تماس بگیرید

  ترازوی آزمایشگاهی

  3 هفته قبل