حکمتانه

بایگانی‌های تجهیزات آزمایشگاهی – حکمتانه

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 207 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 118 بازدید تماس بگیرید

  اتوسمپلر Autosampler

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 210 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور دیجیتال

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 269 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور هوشمند

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 179 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 167 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 182 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 158 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 229 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 183 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 166 بازدید تماس بگیرید

  تنسیومتر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 179 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 166 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 174 بازدید تماس بگیرید