حکمتانه

بایگانی‌های تجهیزات آزمایشگاهی – حکمتانه

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 347 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 176 بازدید تماس بگیرید

  اتوسمپلر Autosampler

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 95 بازدید تماس بگیرید

  الکترو کوتر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 307 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور دیجیتال

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 367 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور هوشمند

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 299 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 256 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 294 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 246 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 371 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 285 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید تماس بگیرید

  ترازوی آزمایشگاهی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 75 بازدید تماس بگیرید

  ترازوی آزمایشگاهی

  2 ماه قبل