حکمتانه

بایگانی‌های تجهیزات آزمایشگاهی – حکمتانه

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 703 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 330 بازدید تماس بگیرید

  اتوسمپلر Autosampler

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 334 بازدید تماس بگیرید

  الکترو کوتر

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 564 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور دیجیتال

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 601 بازدید تماس بگیرید

  انکوباتور هوشمند

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 536 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 473 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 532 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 490 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 53 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 786 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 560 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 123 بازدید تماس بگیرید